Pandemie nám dala prostor pro ztišení a zpomalení. Začali jsme se učit žít tiše, jednoduše a možná i laskavě. Kresba jako intimní gesto se pro mnohé umělce stala nejpřímějším médiem pro vyjádření niterných prožitků. Přeci jen papír a tužka jsou stále po ruce. Náčrt myšlenky provází umělce od nepaměti. Spojením mysli, oka a ruky dokážeme zachytit svět kolem nás. Kresebná linie ať již na papíře či vedená hmotou v prostoru je silným vizuálním gestem současných intermediálních umělců. Spojení myšlení a kresby se tak stalo základem pro vytvoření kurátorského projektu Zpřítomnění. Myšlení kresbou, ve kterém se prezentují slovenští umělci Slavomíra Ondrušová a Svätopluk Mikyta. Výstava akcentuje bezprostřednost a proměnlivost kresby, která nám napomáhá v prozkoumávání a ztvárnění světa v nás i kolem nás.