Většinová populace, zejména pokud jde o fotografie sebe sama, klade velký důraz na to, jak na snímcích chce pro sebe i ostatní vypadat. Zesnulé pak zobrazujeme tzv. jen v tom nejlepším světle. Otázkou pak zůstává, proč toto přání neplníme stejnou měrou i u osoby, která za života vystupuje dogmaticky pod fiktivní personou? U sportu jako je wrestling je šampion identifikován a adorován pro svou specifickou podobu masky. Divadelní či karnevalová maska zobrazuje druhy emocí. Členové určitého kmene, víry, sekty používají masky k rituálům, souboji a jejich zamaskování je identifikuje. Ve světě bdsm kultury jsou dominy, které maskou dokazují svou moc a naopak submisivní jedinci, kteří popřením vlastní identity získavají podobu po které touží. Animus a Anima se pere s Personou. S Maskou někdo vystupuje celý život, aby před veřejností zůstala skutečná podoba skryta. Opakem jsou typy, kteří svou extravagantní či fetišistickou personu před společností celý život tají. Necháváme tak v sobě buď umřít své zobrazivé já, abychom jej nahradili personou, nebo nás zabíjí persona, kterou žijeme pro ostatní, zatímco skutečné já se stává neživým. “Persona je to, čím někdo vlastně není, ale o čem se on i ostatní domnívají, že tím je.” C. G. Jung. SMRTIHLAV je soubor fotografických portrétů maskované identity ve fetišistických konotacích zobrazování zesnulých.
Martin Kámen (*1982, AVU), stál u založení The Chemistry Gallery. Má za sebou několik samostatných i společných výstav v Česku i v zahraničí, je zastoupen ve sbírkách NG. www.martinkamen.cz