Leitmotivem malby Sofie Švejdové je tematizace „místa“ a jeho situační proměny. Rejstřík fyzicky existujících míst, s nimiž autorka pracuje, se dělí na prostory uzavřené (např. pokoje, sály, chodby, koupelny ad.) a otevřené (zahrada, les, park, volná krajina ad.). Místa – soukromá i veřejná – promlouvají o rekonstrukci provokujícího či iritujícího děje, který se tu již odehrál v minulosti, jehož paměťová stopa je však zastřena použitím neúplného scénáře (skrytost narativu a exaltace výrazu). Obraz klade důraz na intenzitu emocí (kresebná zkratka, barva, text) probouzených k životu kombinací reálného východiska (dějové rekonstrukce) a asociativního dotvoření (autorská imaginace).

 

Kurátorem výstavy je Petr Vaňous.

 

DOPROVODNÝ PROGRAM:

 

• 4. 8. od 16:00 Tajemná komnata – výtvarná dílna pro děti 4 až 12 let s autorkou výstavy:

Děti si se Sofií vyrobí kartonové místnosti, které reagují na její výstavu +50°C a s pomocí kancelářských sponek připojí hýbající se příšerky do svých tajemných komnat.

 

• 27. 8. 18:00 dernisáž, komentovaná prohlídka s kurátorem a umělkyní

 

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury a Městskou částí Praha 9.