Lucy Raven: Curtains
anaglyfová videoinstalace
Kino Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1, kinolucerna.cz
pondělí 16. 11., 20 – 23 h
vstup volný

Curtains (Opony, 2014, anaglyfová videoinstalace, prostorový zvuk 5.1, 50 min, smyčka)
V Hollywoodu se nesmírně náročný proces výroby vizuálních efektů pro filmy našeho 21. století nazývá postprodukce. Metody, které filmový průmysl využívá, však náleží spíše do století minulého. Globální výrobní linky začínající v Los Angeles probíhají Bombají, Pekingem, Londýnem, Vancouverem a Torontem a vydělávají na levné pracovní síle i vládních dotacích, aby se zaplatily nekonečné hodiny usilovné práce strávené na každém filmovém políčku. Curtains, snímek vyžadující anaglyfové 3D brýle, zkoumá, do jaké míry se digitální vytváření místa a prostoru vztahuje k současné filmové produkci. Instalace přenáší existující místa (a skutečné pracovníky) z celého světa zpět do počítačově generovaného, virtuálního prostoru zabydleného dnešními filmovými diváky.

navazující událost: Lucy Raven – Low Relief (ilustrativní přednáška), kino Ponrepo, 18. 11. 2015, 14 h

Lucy Raven (žije v New Yorku) během několika posledních let vytvořila sérii prací, ve kterých zkoumá produkci současných mainstreamových filmů a vliv masivních po- sunů filmového průmyslu na naše vnímání pohyblivých obrazů.  Práce Lucy Raven byly součástí velkých mezinárodních výstav a projekcí: Ljubljana Biennial of Graphic Arts, Lublaň (2015); Portikus, Frankfurt (2014), Yerba Buena Center for the Arts, San Francisko (2014); Hammer Projects, the Hammer Museum, Los Angeles (2013); Whitney Biennial, Whitney Museum of American Art, New York (2012). V současnosti vyučuje na Cooper Union School of Art a School of Visual Arts v New Yorku.

Práce Lucy Raven je zastoupena na výstavě Prostor pro pohyblivý obraz – III. Kapitola: The Owl‘s Legacy and Its Discontents v Národní galerii v Praze. Umělkyně bude dále realizovat workshop se studenty Katedry volného umění na UMPRUM v Praze.

Podpořeno Velvyslanectvím USA v Praze. Zvláštní poděkování hotelu Emblem. 

Program mezinárodních událostí Souběžné formáty obsahově vychází z výstavního projektu Národní galerie v Praze Prostor pro pohyblivý obraz. Po dobu trvání III. kapitoly: The Owl’s Legacy and Its Discontents se v rámci Souběžných formátů v několika kulturních a uměleckých institucích v Praze a Brně představí umělci Eric Baudelaire, Lucy Raven a James Richards a kurátoři le peuple qui manque (chybějící lid) a Isla Leaver-Yap.

Souběžné formáty jsou organizovány Are.
Více informací na are-events.org.