Lucy Raven: Low Relief
ilustrovaná přednáška
kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1, nfa.cz
středa 18. 11., 14 h
vstup volný

„V této ilustrované přednášce se Lucy Raven zabývá zobrazováním prostorové hloubky a počátky vzniku 3D obrazu, přičemž se zaměřuje především na historii a vývoj současných způsobů použití filmových technologií 3D. Opíraje se o širokou škálu výzkumů a dalších zdrojů nachází Raven souvislosti mezi umělecko-historickým čtením amerického a indického sochařství nízkého reliéfu a pracným procesem převádění hollywoodských filmů z 2D na 3D, outsourcovaným u produkčních společností v Bombaji. Takto Lucy Raven prozkoumává kulturně podmíněné vnímání prostorové hloubky a zároveň prostřednictvím analýzy nadnárodních „pohybů“ pracovních sil i materiálu odhaluje mechanismy filmového průmyslu.“  Victoria Brooks, kurátorka EMPAC

Lucy Raven (žije v New Yorku) během několika posledních let vytvořila sérii prací, ve kterých zkoumá produkci současných mainstreamových filmů a vliv masivních po- sunů filmového průmyslu na naše vnímání pohyblivých obrazů.  Práce Lucy Raven byly součástí velkých mezinárodních výstav a projekcí: Ljubljana Biennial of Graphic Arts, Lublaň (2015); Portikus, Frankfurt (2014), Yerba Buena Center for the Arts, San Francisko (2014); Hammer Projects, the Hammer Museum, Los Angeles (2013); Whitney Biennial, Whitney Museum of American Art, New York (2012). V současnosti vyučuje na Cooper Union School of Art a School of Visual Arts v New Yorku.

Práce Lucy Raven je zastoupena na výstavě Prostor pro pohyblivý obraz – III. Kapitola: The Owl‘s Legacy and Its Discontents v Národní galerii v Praze. Umělkyně bude dále realizovat workshop se studenty Katedry volného umění na UMPRUM v Praze.

Podpořeno Velvyslanectvím USA v Praze. Zvláštní poděkování hotelu Emblem. 

Program mezinárodních událostí Souběžné formáty obsahově vychází z výstavního projektu Národní galerie v Praze Prostor pro pohyblivý obraz. Po dobu trvání III. kapitoly: The Owl’s Legacy and Its Discontents se v rámci Souběžných formátů v několika kulturních a uměleckých institucích v Praze a Brně představí umělci Eric Baudelaire, Lucy Raven a James Richards a kurátoři le peuple qui manque (chybějící lid) a Isla Leaver-Yap.

Souběžné formáty jsou organizovány Are.
Více informací na are-events.org.