Výstava SPACE přímo navazuje na koncepci galerie Kvalitář prezentovat umění, design a architekturu v jednom koherentním celku. Tento princip „gesamtkunstwerku“ jsme se pokusili vtisknout i této výstavě a představili jsme ty umělce, designéry a architekty, pro které je téma vesmíru přirozenou inspirací. K této trojici uměleckých disciplín jsme do galerijního prostředí přizvali i vědu – matku racionálního a empirického poznání.

 

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 od 19 hodin proběhne v prostorách galerie přednáška: Vesmír – dávná inspirace umění a vědy, kterou povede prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy).

 

Kurátor: Jan Dotřel