Zveme na večer se Spector Books a představení nové knihy Josefa Koudelky Ikonar.

 

Praxe lipského nakladatelství Spector Books (zal. 2001) je usazena v průsečíku umění, teorie a designu. Hledá a zkoumá možnosti živé interakce mezi všemi stranami zapojenými do procesu výroby knihy, tj. umělci, autory, grafickými designéry, tiskaři a knihaři. Kniha jako médium se stává jevištěm, místem setkání pro produktivní výměnu. Nalézání inovativních přístupů ke knize dnes vyžaduje dobře promyšlenou souhru mezi obsahem, designem a materiálem jako takovým.

 

Moderovaný večer v knihkupectví ArtMap je součástí nové programové série věnující se nakladatelské praxi.