Stanislav Bukovský, Portrét G. Orwella

Plzeňský výtvarník a letošní jubilant Stanislav Bukovský představuje své velkoformátové kresby inspirované Orwellovou Farmou zvířat. Bukovského tušové kresby zobrazují nejen zvířata, ale i lidi, s nimiž si zvířata vyřizují své účty. Podstatou sdělení je v souladu s předlohou humorně podaná absurdita, fantazie, která však nepostrádá odezvu v realitě. Podobenství jako literární útvar, jehož tradice se odvíjí již od biblických textů a Ezopových bajek a objevuje se i v pohádkách a moderní literatuře, bylo ilustrátorům odjakživa vděčným prostředkem při výtvarném zpracování zvolených témat.

 

Na výstavě jsou k vidění i práce věnované autorovým přátelům – básníkům, ilustrace citátů z děl různých autorů, a v neposlední řadě také dílo inspirované osobností Franze Kafky. Všechna díla spojuje určitá kontroverznost těmto autorům vlastní, odlehčená humorným pojetím zpracování. Obdobu bychom mohli najít třeba v Ladově Hospodské rvačce nebo Zabíjačce, jež jsou vlastně roztomile zobrazenými horory.

 

Více o výstavě zde.