Výstava „Neklidná krása“ představuje dílo významného představitele českého poválečného surrealismu – Stanislava Podhrázského (1920-1999). Autor patří k intuitivním umělcům, tvořící z podnětů podvědomí, resp. nevědomí, náleží ke své generaci (Mikuláš Medek, Zbyněk Sekal, Zdeněk Palcr, Miloslav Chlupáč), ale současně pozoruhodným způsobem reflektuje formální vzorce důležitých etap světového výtvarného dědictví (tradiční japonské malířství a grafika, románská plastika, italská renesance, manýrismus, klasicismus). Důkladná retrospektiva v Domě U Kamenného Zvonu spolu s vydáním monografie (Arbor Vitae) má přispět k hlubší definici této osoby a odpovídajícím způsobem zhodnotit jeho celoživotní tvorbu.