Dominik Gajarský, Carausius morosus

Dominik Gajarský (*1986) pracuje většinou s médiem fotografie a filmu nebo jiných audiovizuálních technik, svá díla však zakládá především na výrazném myšlenkovém obsahu. Jeho nejsoučasnější práce nesoucí název živočišného druhu Carausius morosus, ukazuje v precizně vizuálně koncipované instalaci mnohovrstevnaté téma kulturních, sociálních a genderových odlišností a střetů.

Metaforický příběh pakobylky, bytosti cizokrajného původu násilně přenesené do naší kulturní báze naznačuje komplikovanost všech nastolených vztahů, a zároveň meze našich schopností jim porozumět.