Studentka ateliéru fotografie FU OSU Lucia Kuklišová od 10/7/2013 vystavuje velkoformátové, černobílé analogové fotografie. Doplňuji textem Mgr. Terezie Foldynové. Výstava navazuje na téma zahrádkářská sezóna.

“Autorka se zavíjí sama do sebe, aby unikla před okolním světem. Sestupuje hluboko do svého nitra, kde jsou ukryty „možnosti“. Je třeba si je uvědomit, teprve potom je člověk schopen napřímení. Tento stav však vyžaduje sebereflexi. Krajina s náznakem kruhu na obloze symbolizuje cykličnost tohoto vývoje a zároveň i připomínku toho, že je třeba při pohledu vzhůru mít stále na paměti i ty nejspodnější vrstvy vědomí – kořeny, od kterých se odvíjí vše podstatné. Stísněnost situace zachycené na druhém snímku vyvažuje otevřenost snímku prvního a toto spojení utváří harmonickou atmosféru.”