Výstavní projekt Stavový prostor ukazuje různé přístupy práce s veřejným prostorem a prostorem krajiny v oblasti výtvarného umění. Tyto přístupy jsou povětšinou charakteristické různými přesahy, volbou materiálů, tvůrčích kanálů a mísením tradičních, alternativních i neuměleckých technik. Díla, která sem můžeme zařadit ohromují svou škálou – od sochy na náměstí, přes land-artový projekt, po zvukovou instalaci ve sluchátkách, kterou posloucháte při procházce konkrétní stezkou. Výstava si klade za cíl otevřít zkoumání těchto možností, možná jejich mapování a především přetvoření dočasné výstavní expozice v živelnější a dlouhodobější záměr sympozia určeného pro město Ústí nad Labem a jeho okolí.

 

V úvodní výstavě představujeme vybrané autory a autorky a jejich ideje nebo již realizované projekty, které divákům představí možnosti, jak vnímat, uchopit, přetvářet prostor (městský nebo krajinný). Díky těmto autorským přístupům se prostřednictvím umění učíme nové dovednosti – vědomé poslouchání a oddělování zvuků, prostorová představivost vztažená k vnímání vlastní tělesnosti, všímavá přítomnost a další.

 

kurátorky: Eva Mráziková a Kristýna Mouchová