Štěpán Jílek je designér s přesahy do volné tvorby. Narodil se v Poličce a vyrůstal na samotě Babka. Aktuálně žije a tvoří střídavě v Poličce a Praze. Štěpán vystudoval Vysoké učení technické v Brně, Fakultu výtvarných umění, ateliér Produktový design. Jeden semestr strávil také na Winchester School of Art v Anglii v sochařském ateliéru. 

  

Skrz práci pro firmu Story Design se Štěpán Jílek dostal k zajímavým pracovním zkušenostem. Řešil projekty pro velké značky jako je O2 či Škoda Design, chvíli působil i v ateliéru Federica Díaze. Mezi Štěpánovy nejviditelnější designérské stopy patří návrh laviček pro Moravskou galerii v Brně a také návrh oltáře pro kostel Povýšení svatého Kříže v Litomyšli. Možná právě proto, že Štěpánovou profesí je racionální a na účel zaměřené navrhování produktů a interiérů, rád ve svých prostorových objektech utíká do svobodného světa volné tvorby. Zde nachází radost v infantilitě, humoru a lehkosti, protipólu tvarové úspornosti a formální čistoty, která je pro jeho designérskou práci typická. 

  

Štěpán Jílek je nejen umělec, ale také duší i dobrodruh. Do Jeruzaléma dojel stopem, v africkém Kongu působil jako dobrovolník. V nedávné době také pobýval na Azorských ostrovech v rámci rezidenčního programu pro umělce. Možná právě touha uchovat v čase své zážitky z cest přivedla Štěpána k další jeho vášni, jíž je fotografie. Jeho fotografická tvorba je tak sytá na fotografické záznamy z cest a poutí a také místa hluboce spjatá s rodným krajem Vysočinou.

  

Pro MOON Gallery připravil výstavu nazvanou Vrátil jsem se ke kořenům, ve které hravě a s nadsázkou zpracovává téma letokruhů, pařezů a stromů.