Tetování v křesťanských komunitách je v dnešní době kontroverzním tématem, ke kterému církev zaujímá jasně odmítavé postavení. To je do značné míry způsobeno staletími společenských změn, které se odehrály od začátku našeho letopočtu. Během této doby se transformoval nejenom původní význam tetování ale i jeho forma. Jaká ale byla situace v samotných počátcích tohoto náboženství? Tetovali se snad již první křesťané nebo dokonce kněží? Písemné zdroje dochované již od 1. století nám pomohou nahlédnout do této komplikované problematiky a ukázat nám i jiný způsob přemýšlení nad evropským tetováním.

 

Přednáší Martin Drlíček, magisterský student.

 

Odkaz na aktuální přednášku na YouTube

Záznamy předcházejících najdete zde

* Projekt StředověC JinaX byl letošní semestr spolufinancován z podpory Stipendijního programu pro podporu spolkové, kulturní a umělecké činnosti studentů Filozofické fakulty MU.