Přednášku z cyklu StředověC JinaX přednese profesor Ivan Folleti a tentokrát se bude jednat o téma, které v sobě snoubí více epoch než jen tu středověkou.

 

Romantická ruina, čistá kamenná románská stavba, malé úzké uličky, jsou přesně to, co čekáme od středověku. K našemu údivu můžeme všechny tyto prvky nalézt v jihofrancouzském městečku Conques, které jako by ztělesňovalo naše očekávání romantického středověku. Realita je ale o poznání zajímavější, to, co se v Conques dochovalo má totiž se středověkem společného jen málo a jde mnohem více o výsledek přemýšlení (a přestaveb) posledních 150 let. Mnohem víc než o záznam dob předminulých se jedná o svědectví toho, jak si svou vlastní minulost představujeme my.

 

Přednáška s názvem Středověký Disneyland 19. století: Město Conques a poutní cesta do Santiaga se uskuteční v Knihovně Hanse Beltinga, prezenčně pouze pro studenty a zaměstnance Masarykovy univerzity. Všechny ostatní zveme ke sledování online.