Grafický design: Tereza Bierská

Výstava, jež je výsledkem týdenní spolupráce Markéty a Matúše bude mít specifický charakter na pomezí vrstveného obrazu a instalace. Ačkoli v průběhu své samostatné tvorby užívají každý odlišné postupy, jistým sjednocujícím prvkem je v tomto případě práce s textem, která se v různé formě a míře v jejich pracích objevuje, ať už více záměrně či podvědomě. Oba umělci se v rámci svého dialogu v prostoru galerie Monomach rozhodli pro přístup založený na risku bezprostřední tvorby přímo na místě, bez možnosti využití výchozích bodů v podobě již hotových nebo připravovaných prací. Půjde o snahu co nejvíce se oprostit od témat, kterými se individuálně zabývají, opustit dlouhodobý nadhled nad vlastní tvorbou a věnovat se momentálnímu spolutvoření, které se tak bude vyznačovat právě důrazem na časovost a intuitivnost, a během kterého bude postupně vznikat určitý přímý záznam. Studio Works bude představovat hledání společného celku v procesu malby.

Markéta Adamcová je studentkou ateliéru malířství II u Vladimíra Skrepla na AVU v Praze. Matúš Baluch je absolventem ateliéru intermédia na FaVU v Brně.

Kc/ Pavla Maslejová, Dana Dvořáková