Nový projekt Pavla Příkaského (1985) se bezprostředně váže na původní poslání prostoru, v němž je dnes umístěna Galerie Entrance, tedy bývalou oranžerii břevnovského kláštera. Monitoruje a kontextuje její genius loci ve smyslu unikátního místa s „vlastním počasím“, které i v okolních nehostinných podmínkách umožňovalo nejen nemožné věci, například pěstování citrusů, ale zprostředkovávalo také fyzický prožitek „jiné situace“ založený na reálné proměně vůní, vlhkosti vzduchu, teploty i vizuality.

 

Text / R. Wohlmuth