Od energické sochy dvou rukou loupajících pomeranč přes organický pupen, dokonale tvarované a vyhlazené busty, až po Mahulenu vyrůstající z akátového kmene. Takové je sochařské dílo Hany Wichterlové (1903–1990), jak jej dokumentoval fotograf Josef Sudek. Tuto mnohdy opomíjenou avantgardní sochařku najdeme během letošního léta na návštěvě u souseda Josefa Sudka. Plastiky Hany Wichterlové se symbolicky přestěhovaly z jejího ateliéru pod petřínskou strání do nedalekého újezdského ateliéru. Zde jsou vystaveny v dialogu se zakázkovými fotografiemi identických soch, ale i se slavným uměleckým cyklem Zahrádka paní sochařové, kvůli kterému se Sudek během 50. a 60. let mnohokrát do magické džungle Hany Wichterlové vracel.

Výstava je připravena ve spolupráci s UPM, ÚDU AV ČR a rodinou Hany Wichterlové

Kurátorka: Emma Hanzlíková