Výstava SUDETSKÁ RAPSODIE představuje dva vyhraněné postoje – fotografickou tvorbu Michaely Thelenové (narozena 1969) a malířské cykly Martina Kuriše (narozen 1973) –, pro které je charakteristický dlouhodobý a do jisté míry nepostradatelný interes o reflexi aktuálního stavu sudetské krajiny i jejích obyvatel. Oba autoři s touto krajinou spojili vlastní osudy, když se usadili v opět ožívajících vesnicích na dohled od Ústí nad Labem (v Sovoluskách respektive Příbrami pod Bukovou horou). Samotné přírodní scenérie ale nejsou primárním nositelem významu jejich uměleckých realizací. Představují spíše esenciální prostor, v jehož rámci bytují intimní a na vlastní rodinné prostředí soustředěné etudy Michaely Thelenové či tajemné a nezřídka realitu překračující příběhy Martina Kuriše.

 
Sudetská krajina – ztrácená a znovu nalézaná, bohatá a přesto zasmušilá, poničená a náhle líbezná, zapomenutá a vždy palčivě přítomná. Přes veškerou protikladnost a tragiku spojené s nedávnou historií Sudet není možné pochybovat o tom, že si jejich krajina zachovala svébytnost a podmanivé kouzlo. Bohatství zdejší přírody charakterizované houpavou lyrikou vinic, ovocných sadů a pastvin přecházející do epické krásy horských hřebenů bylo po staletí umocňováno zarputilou prací místních obyvatel. Výsledkem této symbiózy se stala neopakovatelná a v pravdě kulturní krajina, jejíž rodokmen odolal i násilné ztrátě těch, kteří ji stvořili – českých nebo také sudetských Němců – a následné hluboké devastaci spojené s komunistickou totalitou. Dnes je přitom tento rodokmen znovu objevován nejmladší generací, která se k historii i přítomnosti sudetské krajiny hrdě hlásí, neboť zde již ve stopách svých rodičů nově zakořenila a jasně si uvědomuje, že žádné místo nemůže být zbaveno vlastní minulosti, protože by zároveň definitivně ztratilo jakoukoli perspektivu.