Surfing je laboratoř, v níž subjektivita činností podléhá rozptylu. Je to performance sítě aktivace – fyzikální akce těla uvádí do pohybu objekty, jejichž (re)akce iniciují a transformují další akce. Surfing je rituál, který osvobozuje objekty, či spíše uvolňuje způsoby našeho vnímání. V širší perspektivě navrhuje jiné vnímání reality a přidává nové artikulace ke zkušenosti prostředí a času.

Surfing
Multifunkční aula Gong –  1. patro
v pátek 13. listopadu od 17:45 
vstupné: 100 Kč / 50 Kč (studenti)

Performance: Magdalena Ptasznik