Susanna Flock pracuje s tematikou digitálního světa, který řeší ve vztahu k tělesnosti a fyzické realitě v rámci každodenní žité reality. Do vzájemného dialogu tak vstupují pojmy jako korelace digitálního a analogového, přítomnost a nepřítomnost, sounáležitost a osamělost, nebo dokonce izolace (vnímaná jako stav hyperpropojeného, komunitního prostředí).

 

Vašulka Kitchen Brno představuje na výstavě dvě Susannina díla z nedávné doby. Video Building A.I. out of Clay, které se zabývá smrtelností v kontextu technologických změn, a vybrané objekty z instalace My Inventory is a Black Hole, kterou tvoří pryskyřicové objekty vycházející z nalezených předmětů v počítačových hrách. Odtud zároveň název celé výstavy.

 

kurátorka: Monika Szűcsová