Svatopluk Slovenčík – 90 , KATALOGOVÝ LIST

“Svojí kresbou a malbou chtěl bych diváka potěšit a vyvolávat v něm pocity radosti. Domnívám se, že způsob a prostota mého malířského vyjádření plní tento předpoklad. Vyjde-li můj záměr v lehkých vzdušných transparentních tónech, kdy barva na obraze někdy i teče, zůstává obraz tak, vyjde-li pastózně, je to výsledek dlouhé malby. I když celek působí monochromně, zpravidla bývají tyto konečné plochy podmalovány vandyckovou hnědí podle toho, jak cítím konečný výsledek obrazu. Mnohdy tato monochromnost je ozvláštněna jemnými akcenty okrů, zeleně nebo červeně při okraji ploch nebo předmětů. Jindy těžká olověná šeď ovlivní celý výsledek obrazu. Často se vracím k obrazům-tématům, které jsem nebyl schopen dokončit. Některé se mi kupí v ateliéru. Vracím se k nim, seškrabuji nehodící se nános barev a znovu ji nanáším. Pod tímto vrstvením barva těžkne v kovovou namodralou šeď.”

 

Svatopluk Slovenčík (1934–1999) absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a Akademii výtvarných umění v Praze, u prof. Františka Jiroudka (škola prof. Karla Součka). V roce 1966 pro sebe v petrohradské Ermitáži objevil Henryho Matisse. Značný význam pro něho mělo rovněž přátelství s Jiřím Johnem, který ho posléze jmenoval svým asistentem. V letech 1987–1998 vyučoval kresbu na Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti, patřil k zakladatelům Zlínské soukromé VOŠ umění (1994) a podílel se na přípravě 1. ročníku výtvarného sympozia Prostor Zlín 91.