Plakát KW Galerie Sýpka

Na konci listopadu představí Galerie Sýpka ve Valašském Meziříčí samostatnou výstavu malíře Igora Korpaczewského. Slavnostní vernisáž výstavy nazvané KW “Svoboda a nesvoboda“ se uskuteční ve středu 28. listopadu v 18 hodin za hudebního doprovodu Ewski Sound.

Značku KW používá devětapadesátiletý autor z Prahy pro své obrazy od časů nezávislých Konfrontací z konce 80. let. Po absolutoriu v atelieru malby na pražské Akademii v roce 1989 se celá devadesátá léta věnoval především malbě obrazů, od romantizujících začátků až po vlastní malířský „ismus“. Jeho snahou bylo vždy spojit témata osobních otázek s malbou, která existuje sama o sobě. Obrazy to jsou většinou figurální.

„Jeho figury jsou herci rolí, v nichž se spojují konkrétní a obecné rysy. Příběhy často pocházejí z archivu nadčasových existenciálních zápletek – smrt, láska. Zaměřuje se na figuru v její subjektivní „vrženosti“, většinou jde o jednotlivé, osamělé postavy. Vzniká vztah mezi Já a Ty (v Lévinasově smyslu). „Ty“ je zde zrcadlem subjektu (t.j. diváka), jeho partnerem v dialogu, díky němuž se subjekt vůbec rozpoznává a konstituuje. Tuto úlohu plní i malba sama jakožto stopa individua.“ [1]

Projekt „Svoboda a nesvoboda“ pro Valašské Meziříčí je po výstavě v českobudějovické galerii Měsíc ve dne už druhou výstavou, která je derivována z původní, obsahově radikální malířské realizace. Na další výstavní „cestě“ jsem chtěl ponechat něco z té původní „apelativnosti“, ale zároveň rozšířit „záběr“, věnovat se složitějším a abstraktnějších pojmům a prostřednictvím výtvarných děl se dotýkat jejich obsahů. Redukcí původní výstavy a doplněním o obrazy z jiných období se snažím vejít do formátu konkrétního pojmu, jenž je v obou případech i názvem výstavy. Ten samozřejmě ovlivňuje způsob čtení jednotlivých prací. V Měsíci ve dne to bylo „Nepoučitelný“. V Galerii Sýpka to je o relativnosti pojmů svoboda a nesvoboda, tyto se zároveň objeví i ve své jednoznačnější podobě.

Své obrazy v tomto případě tak trochu konceptuálně „využívám“, zároveň jde však hlavně o ně a jejich hodnota je především v jejich samotné „obrazovosti“, ve smyslu Mattissova výroku, že obsahem obrazu je především obraz sám.

Bonusem výstavy je instalace Bezpečí/nebezpečí složená ze čtyř rozdílných vizuálních prostředků v posledním patře Sýpky. KW

Igor Korpaczewski (1959) působil již od osmdesátých let minulého století na Akademii výtvarného umění v Praze v malířském ateliéru Jiřího Sopky, kde ovlivnil bezmála jednu generaci malířů. Jeho obrazy byly přítomné na všech zásadních výstavách (Perfect Tense, 2004, Resetting / Jiné cesty k věcnosti, 2007), snažících se uchopit fenomén současné české malby. Vedle malby se věnuje také hudbě. Často vystavuje pod pseudonymem KW nebo Q. Jako hudebník vystupuje pod jménem Clean Dirt a je zakladatelem hudebního tělesa Ichforma.

[1] V.Hájek