Sylbee Kim: The Red Liquid and Narcissus

The Red Liquid and Narcissus (Tekutina červená a Narcis) splétá imaginární vazbu mezi plutokracii a narcismem. Výstava ztvárňuje různé paralely: v prostoru – tím, že zrcadlí a rámcuje fyzické objekty; v čase – tím, jak se ohlíží za historickými událostmi, které tvoří naší přítomnost; a tělesně – svým zkoumáním masa a kosti, které vytváří náš politický svět. 

kurátorka: Christina Gigliotti 

Výstava je podpořena grantem Magistrátu hl. m. Prahy a Státního fondu kulrury MKČR.