Sympasympo 2022 je krátkodobý výstavní projekt prezentující díla vzniklá v rámci studentského keramického sympozia, které se letos v létě uskutečnilo prostorách Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM s cílem propojit studentky a studenty uměleckých škol se zájmem o keramický materiál.

  

Tématem letošního ročníku je vztah člověka a keramického materiálu: hlína jako rovnocenný partner a protivník v procesu tvorby. Deset tvůrkyň a tvůrců téma reflektovalo skrze svoji osobní zkušenost z procesu, do kterého keramická hmota vstupuje nikoliv jako pasivní hmota, ale jako aktivní tvůrčí subjekt. Vystavená díla vznikla ve vzájemné spolupráci a dialogu autorů*rek a materiálů v průběhu čtrnáctidenního sympozia.

  

Součástí výstavy bude společná hostina, která vytvoří prostor pro sdílení a dialog o podobách současné keramiky a porcelánu.

  

kurátorky: Eliška Špálová, Kristýna Fabiánová