Pro koho jsou galerie určeny a s kým se v nich nepočítá? Máme dost představivosti na to, abychom zformulovaly “odlišnou” instituci?

 

For whom are gallery spaces made and who isn’t account for? Do we have the imagination to formulate a “different” institution?

 

Key Note přednáška/lecture by White Pube (Zarina Muhammad & Gabrielle de la Puente) (UK)

 

Organizováno kurátorkou / Organized by curator Magdalena Jadwiga Härtelova jako součást /as part of GAVU (Gallery of Academy of Fine Arts) s přednáškami, workshopy, panelovými diskuzemi, performancemi a otevřenými konzultacemi od/ with lectures, workshops, panel discussions, performances, and open seminars by:

 

Mothers Artlovers, COVEN BERLIN, Dávid Brna, Charles University Gender Audit Team, Zuzana Jakalová, Hana Janečková, Kateřina Kolářová, Tamara Moyzes, Alma Lily Rayner, Ella Schoefer-Wulf, a další/ and more…

 

akce je zdarma a otevřená pro veřejnost / event is free and open to public
pro zajištění míst k sezení kontaktujte / to ensure seating contact blanka.cermakova@avu.cz
po část akce bude k dispozici dětský koutek s dozorem/ a kids area with monitoring will be available for several hours of the symposium

 

fb event