Výstava Synthetic Becoming, spojená s uvedením stejnojmenné publikace, tematizuje spolubytí s hormonálně aktivními chemickými látkami.

 

Synthetic v názvu výstavy vyznačuje chápání těl jako posthumánních asambláží vznikajících syntézou mnoha různých procesů a vlivů. Zároveň je i afirmací „umělosti“ či „nepřirozenosti“ těch, kteří jsou normativním diskurzem stigmatizováni coby „proti přírodě“. Výstava načrtne dynamický a vrstevnatý obraz „hormonálních krajin“ coby prostorů „stávání se“ (becoming), představivosti a péče (namísto prostorů „znečištění“), a nabídne tak kritickou, avšak nadějeplnou vizi života se syntetickými chemickými látkami, tvořící alternativu jak k normativním představám o „zdravých“ a „čistých“ tělech a prostředích bez toxických chemických látek, tak k nihilistickým obrazům antropocénní apokalypsy.

  

kurátorka: Lenka Veselá