Grafický design: Tereza Bierská

Pro Kateřinu je malba prostředkem sdělení osobního skrytého příběhu a vizuálním zachycením konkrétního intimního momentu, který je nevyslovitelný. Obraz se tak stává zhmotněným symbolem jejích vnitřních prožitků, přenesením energie – oázou pro vlastní uzavřený svět. Eliška využívá světla a laserových paprsků jako malířské “hmoty” a nachází tak průniky v rámci dematerializace a materiální stránky uměleckého díla. Obě autorky spojuje emocionální souznění, které však každá reflektuje rozdílnými postupy. Jejich vzájemná spolupráce je odrazem této odlišnosti a zároveň podtrhuje systémy a prvky, které jsou pro jejich tvorbu společné a typické.

Výstava je již druhou v řadě v rámci výstavního bloku “Obsese” materialitou?
Výstavy a doprovodný program napříč celým blokem se zabývají aktuální problematikou vztahu moderních technologií a “tradičních” výtvarných médií, přičemž se snaží z různých úhlů pohledu nastínit otázku, do jaké míry mohou být některá média vnímána jako tradiční a jak se vyrovnávají s technologickým pokrokem na poli výtvarného umění. Hlavním tématem se tak stává práce s hmotou, obsahový a materiální kontext díla společně s novými přístupy a možnými reakcemi v médiích jako je malba, kresba či socha.

Vernisáž bude probíhat v prostorách na Luční 54 od 19:00.
Srdečně zveme a těšíme se na Vás! Chybět nebude ani bohaté občerstvení!

Kurátoři výstavy: Dana Dvořáková a Pavla Maslejová