Performance umělecké skupiny Rafani.

 

Rafani: PRO performance

PRO: protože nikdy ne proč, vždycky pro

PRO: pro sebe, pro ně, pro naše, pro cizí, pro tebe, pro nás a pro vás už ne

PRO: pro zítřek, nikdy ne pro včera, ne, ne, ne, nikdy ne

PRO: pro smysl, nesmysl, výmysl, pro mysl

PRO: pro uši, pro oči, pro svaly, pro srdce

PRO: pro všechny cílový skupiny, pro ty, co do cíle nedoběhli

PRO: pro národ, pronárod, pro rod a pro od

PRO: pro zvuk a pro místo, co ráno nebude

PRO: pro co, za co, za kolik, do kolika

PRO: pro ano, pro ne, pro nevím a vědět nebudu

 

Umělecká skupina Rafani byla založena v roce 2000 na základě jasně definovaných demokratických pravidel. Jádro její činnosti spočívá ve vytváření umění hluboce zasazeného do života společnosti. Rafani posouvají obvyklý pohled na společenské jevy, zaměřují se na hraniční situace, k nimž nelze zaujmout jednoznačná hodnotící stanoviska. Dominantní strategií Rafanů je kolaborativní práce potlačující jednotlivé umělecké individuality. https://www.sjch.cz/rafani/