Pro Galerii Klatovy Klenová připravuje Tereza Severová projekt, který vychází ze zkoumání vztahu člověka a postkulturní krajiny. Zaznamenává historicky a symbolicky významné stromy, které mají připomínat základní životní hodnoty, jako je svoboda či demokracie. Zajímá se o to, jakým způsobem má být přehodnocen význam těchto pojmů v dnešní době. Využívá především média fotografie, které kombinuje metodou koláže: shromažďuje a manipuluje vizuální informace z internetu i vlastní fotografie, aby vytvořila obrazy, které mohou být vnímany jako statické, či dynamické, plošné i plnící funkci jakýchsi oken, nebo kulis v prostoru. Práce Terezy Severové jsou subtilní a důkladnou reflexí sociální zkušenosti. Zabývá se společenským prostorem a významem, který v současné době připisujeme tzv. tradičním hodnotám. Zajímá se o to, jakým způsobem se v paměti vztahujeme k existujícím místům. V posledních letech se Tereza Severová zajímá také o možnosti postprodukce, které autorce slouží k experimentu s netradičními prostředky vizuální komunikace.