Zveme na performance Horny / Apotheca [remix] a křest zinu Apotheca od Terezy Silon. Událost je remixem výzkumu Apotheca (2021) a performance výzkumu Horny (2022, Cross Attic).

  

Performance a textuální poznámky k tomu vzniklé vychází z dlouhodobého výzkumu Terezy Silon zabývajícího se otázkami, jak pracovat s léčením, kontrolou, touhou, potěšením a bolestí a jak skrze otevření, jakožto queer strategii, vytvořit nacházení smyslu. Performance užívá pharmakony – jedy i léčiva, podobně jako s nimi pracuje i sám zin Apotheca.

  

Zin Apotheca vznikl jako součást rezidence Terezy Silon v INI prostoru. Představuje malý vhled do některých směrů uvažování o hojení a jeho radikálnosti a/nebo slepých uličkách stejnojmenného výzkumu. Název výzkumu je odvozen z řeckého apothḗkē i latinského apotheca, jména pro sklad či úložiště (původně nejen) farmak. V Apothece Terezy Silon jsou byliny a energické esence, zvuky a vibrace, spolu s politizovanými a holistickými diskurzy o léčení a intimitě, které vzdorují extraktivním a nerovným systémům. Jde o místo, v němž nejsou ztělesněné vědomosti nezbytně podřazeny těm knižním a těla i jejich moudrost a potěšení jsou vyhledávány a doceňovány. Prostor, kde jsou krása a umění ta správná medicína a kde je nám dovoleno ji ztělesnit mnohočetnými způsoby.

 

Tereza Silon je interdisciplinární umělkyně a performerka, zabývající se mj. ztělesněným výzkumem. Její zájmy jsou specificky živé a patří mezi ně “the erotic”, hojení, queering, herbalismy, ekologie, intersekcionální náhled na praxe, tělesnost, folklór a autoetnografie, rostliny, neuctivost i uctění a oddanost, spřádání času a intimity v extraktivních systémech.