Výstava Snakes Eating Tails sochařky Terezy Štětinové se obrací k tématu dětského hrdinství a nekonečného vnitřního světa, v němž se toto hrdinství odehrává. Kdy ztrácíme víru v uskutečnitelnost našich snů? A od kterého okamžiku přestáváme být dětmi, schopnými absolutní víry v sebe sama a stáváme se skeptickými dospělými, kteří často dávají přednost vedení hlavy před vedením srdce?

  

kurátorka: Klára Vavříková