Země pod našima nohama tiše pláče, tak musíme začít naslouchat. Nejprve však musíme pochopit důležitost přírody. Je neodmyslitelnou součástí našeho bytí. Proto bez přírody není ani nás. Jakmile si to přiznáme, můžeme přijmout opatření k ochraně toho, co nám zůstalo, a žít s tím v harmonii. Podzemní Galerií Bramborárna diváky provedou svíčky a vůně kadidla. Výstava je určena všem, kteří jsou otevřeni duchovnímu léčení. Tato tříhodinová pop-up výstava bude otevřena v pátek 28. 1. 2022 od 18:00 do 21:00 hodin.

 

Cílem výstavy Healing Nature je vytvořit multismyslový zážitek a proměnit holou místnost v nový svět. V pyramidě postavené Terezou Trnkovou můžete meditovat nad stavem světa a při poslechu zvuku Tides, který vytvořila Saša Spačal, se můžete zamyslet nad vztahem mezi přírodou a člověkem. Projděte portálem a objevte paralelní vesmír, kde vše existuje v souznění, a probuďte v sobě dávno ztracené pouto se sebou samým a přírodou.

 

Tereza Trnková je spirituální a umělecká aktivistka, která klade důraz na energii, emocionální a inspirační obsah svých děl a předávání myšlenek a pocitů divákům. Vytváří díla, která jsou oslavou krásy a přírody a jevů v mezilidském kontaktu. Kromě umělecké praxe pracuje s SRT a čistí prostory od negativních energií. “Pokud žijeme v holografické realitě, kde každá část obsahuje celek a neexistuje budoucnost ani minulost a vše existuje v přítomném okamžiku, materiální svět se neustále utváří z energie, která se zhmotňuje na základě naší pozornosti a vnímání. Pokud je obraz všeho utvářen v naší mysli a nic ve skutečnosti neexistuje a na všem se pouze dohodlo kolektivní vědomí…, vyplývá z toho, že náš svět utváříme kolektivním vnímáním toho, jaký je. Mojí snahou je inspirovat k zodpovědnému uvědomění vnímání světa.”

 

Saša Spačal je postmediální umělkyně, která propojuje výzkum živých systémů se současným a zvukovým uměním. Využitím vědeckého výzkumu a vytvářením technologických rozhraní vytváří Saša Spačal inovativní umělecká díla, která se zabývají myšlenkou posthumánního stavu, kdy lidé existují v harmonii s ekosystémem jako jeho část, místo toho aby mu dominovali.

Tides, 2017, sound art Saši Spačal
“Příliv a odliv, neustálé vlnění na zemském povrchu, se snaží najít ideální rovnováhu vod pro určité časoprostorové podmínky. Někdy se příliv a odliv mění. Někdy to způsobují lidé. Někdy je čas na povodeň nebo sucho, na skok v cyklu, na obnovení populace, na obnovení času.”

kurátorka: Markéta Bia