Přednáška Ivany Hrončekové a Dany Balážové, jež je součástí cyklu IM 138 TIM_Master classes (předmět vyučován v rámci oboru Teorie interaktivních médií na FF Muni ve spolupráci s PRAHA / Fórum pro architekturu a média a Moravskou galerií).

 

fb event 

 

GALERIE MĚSTA BLANSKA & GRAU KOLlEKTIV

Galerie města Blanska vznikla těsně po revoluci a zaměřuje se na prezentaci současného umění. Navázala na dlouholetou tradici blanenské Galerie v předsálí, která i v době socialismu dokázala do regionu přivést autory neoficiální scény. V celorepublikovém kontextu jde o jednu z několika výjimečných regionálních galerií, kterým se daří udržovat progresivní dramaturgii. Je městskou příspěvkovou organizací v menším městě, což přináší řadu výhod, ale také požadavků.

GRAU kollektiv je brněnský spolek, který od svého vzniku sdružuje aktivní umělce a teoretiky, je pohyblivou platformou, která se přizpůsobuje podmínkám a prostoru, GRAU organizuje výstavy, projekce, přednášky, debaty, audiovizuální performance a pod značkou GRAU Chronicles vydává autorské ziny a publikace v malém nákladu.

Prezentace v rámci TIM Master class konkrétněji představí činnost galerie i spolku, ale také kriticky nahlédne na rozdílné podmínky, výhody a nevýhody jejich organizačních struktur.

 

BIO

Umělkyně a kurátorky, momentálně společně pracují v Galerii města Blanska, jako členky GRAU kollektiv zodpovídají za GRAU Chronicles. V minulosti se také dramaturgicky podílely na výstavním programu Galerie Art a projekčním pásmu Grayscale (projekce k výstavám v Kině Art).

Dana Balážová se také podílela na provozu brněnské sekce ArtMap. Je členkou Comunite fresca, seskupení umělkyň, které vytvářejí autorské fresky na míru prostoru, aktuálně jsou finalistkami Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Ivana Hrončeková je doktorandkou FaVU, zaměřuje se na propojení literatury a pohyblivého obrazu a experimentální film. Je kurátorka, spolupracuje s Galerií TIC, jako editorka se slovenskou sekcí artalk. V minulosti byla dramaturgyní PechaKucha Night Bratislava a projekčního pásma Videogram.