4AM: Akce Zet – Šedivá – Svobodová – Sedlák – Kindernay

 

V návaznosti na dlouhodobé téma, jímž je reflexe vztahu současné společnosti k architektuře a umění vzniklé v době minulého politického režimu, představí kolektiv 4AM svůj aktuální archivní a terénní výzkum věnovaný tvorbe dvou autorů – sochaře Miloše Zeta a jeho syna, konceptuálního umělce Martina Zeta.

 

Kromě figurativní polohy je významná část díla Miloše Zeta (1920-1995) spjata s architektonickými a urbanistickými projekty 60. a 70. let. minulého století. Sídliště Pankrác, stanice metra Opatov, hotel Praha a další lokality jsou příležitostmi k reinterpretaci a rekontextualizaci autorských děl i jejich současného stavu. To je metoda příznačná nejen pro Zetova syna Martina, ale i pro odborný kurátorský tým 4AM.

 

Zatímco Martin Zet se v rámci tohoto tématu pustil do velkorysého výstavního a knižního projektu ve spolupráci s Domem umění města Brna, kurátorský kolektiv 4AM se zaměřil na terénní sondu a ke spolupráci přizval audiovizuálního umělce Michala Kindernaye s jeho dílem Datové tkaniny.

 

Jejich vizuální interpretace díla Miloše Zeta se stala součástí knižního projektu Sochař Miloš Zet – Zdi, sokly a makety, a díky přenesení do online prostoru se kódy Zetovy tvorby stávají i součástí digitálního světa, přístupné všem – s dosahem sítě.

 

https://forum4am.cz/zet 

 

Přednáška proběhne online skrze platformu ZOOM: https://cesnet.zoom.us/j/92510402405