Zhanna Kadyrova: Unexpected, pohled do instalace. © Galerie Rudolfinum, foto: Ondřej Polák

Zveme na pokračování volného přednáškového cyklu CRASH, tentokrát na téma participace.

  

Zneklidňující umění Zhanny Kadyrovy, jejíž výstava Unexpected je aktuálně k vidění v Galerii Rudolfinum, vnímáme z pochopitelných důvodů prizmatem války. Mnohé její monumenty a operace s obrazy, které podrývají obvyklé principy zobrazování, o válce skutečně svědčí. Skrývají se za nimi ovšem i další významové roviny, autorčina předchozí díla a tvůrčí procesy, které jsou starší než děsivé děje posledních 26 měsíců. V jedinečném autorském podání ukazují notoricky známý fakt, že umění skutečnost nenapodobuje ani neilustruje, nýbrž vytváří vůči ní závažnou a radikální analogii i proměňující alternativu.

 

Přednáška rusisty Tomáše Glance se bude věnovat interpretaci vystavených děl v širším rámci vztahu umění a života.

  

Omezená kapacita, doporučujeme přijít s časovým předstihem. Více informací zde