Obrazy Tomáše Korota Haleše vznikají stejným způsobem jako paměť země. Strukturuje a vrství barevné skvrny jakoby to byly tektonické desky plné vrás a prohlubní, hněte materii, která se přelévá, taví, vře a tuhne. Vytváří lávová pole, kůry stromů, vrásky kůže, letecké pohledy na krajinu, vodopády barev, emoční hladiny duše, drsné textury nerostů a hornin. Otiskuje, stírá a překrývá plochy plátna energickými gesty, které vede mysl a ruka zkušeného malíře živlů.