Industra ART Vás srdečně zve na výstavy:
STILL ROOM / Tomáš Moravanský
Co se hledá? / Lenka Zadražilová

 

Vernisáž – čtvrtek 19/03 2020 v 18.00

Trvání – 20/03 – 19/04 2020

 
STILL ROOM / Tomáš Moravanský

STILL ROOM je pokračováním k souboru propojených galerijních projektů, objektových instalací, intervencí do veřejného prostoru, scénických představení a krátkých filmů pod zastřešujícím názvem STILL LIVE, ve kterém Moravanský v současnosti zkoumá a pracuje s tématy každodennosti, psychologie pohybu, intelektuálního vlastnictví, virtualitou a kulturou individualismu ve vztahu k fenomenologii.

kurátor: INSTITUT INSTITUT

 

Co se hledá? / Lenka Zadražilová

Instalace obsahující obrazy a fotografie řeší problematiku rodiny. Práce vychází z mého vztahu k rodině a z určitých nemožností, které ve vztazích s rodinou vznikají. Malby a fotografie mají ukazovat autorské hledání formy, pocitů, východiska a nadhledu. Stejně tak nabízí možnost hledání toho, co se skrývá na obrazech, v tazích štětce, či toho co je skryto za obrazem. Výstava má předestřít pocity odcizení, pocity nemohoucnosti a různé druhy diskuze. Například diskuze autora a diváka s dílem nebo diskuze mezi fotografiemi a malbou.

kurátor: Břetislav Malý

 

KUDY K NÁM? např. autobus 67 z Hl. nádraží na zastávku Škrobárenská, nebo 64 ze Staré osady

 

Děkujeme partnerům: CAT CUT, Mrazírny Rovner, PROFIL NÁBYTEK, a.s.
Mediálním partnerům ArtMap, UMA Audioguide, Jlbjlt 

Za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva Kultury.
www.industra.space