Zveme vás na výstavu The man who returned from space back to earth umělce Tomáše Moravanského. Zahájení výstavy bude 20. 7. a během vernisáže se uskuteční performance. Výstava bude k vidění do 10. 8. 

 

Tomáš Moravanský (*1991, SK/CZ) v současnosti působí jako doktorand na FaVU (KTDU). Tvoří na poli galerijních instalací, intervencí do veřejného prostoru, pohyblivého obrazu, fyzického divadla, tance, zvuku, textu, hudební produkce (Panáčik). 

 

Ve své práci často rozpracovává motiv osobní, emocionálně zabarvené exprese na konceptuálním pozadí a jako autor se hlásí k linii tzv. “romantického konceptualismu”. 

 

Pracuje s témamatem každodennosti, psychologií pohybu, virtualitou, kulturou individualismu, pověrčivého chování a interaktivního storytellingu. Jeho tvorba je bežně poznamenávaná výraznými stopami humoru, podprahovostí, hrou s jazykem a sebeironií. 

 

Výrazným prvkem v jeho životě a tvorbě je spolupráce a propojení se s dalšími umělkyněmi a umělci ze širokého spektra oborů a výrazů. 

 

Moravanského tvorba sa dá číst jako síť příběhů, sérií a cyklů, někdy jako skládačka různych situací složená do výsledného příběhu vázaného na konkrétní místo nebo společenství. V mnohých případech přistupuje k tvorbě z pozice dramaturga, vytváří konfrontace místa se svým okolím. Fascinují ho zvuky malých spotrebičů, evoluční procesy, virtue signaling, má hnědé oči, je vysoký 175 cm a výborný kuchař. 

 

V posledním období se zabývá zejména otázkou těla a tělesnosti v kontextu současného tance se zaměřením na post-tanec. Podstatnou roli u něj hraje motiv interpelací (ne vždy viditelných sil ideologií), ať už na úrovni jazyka, psychogeografie či instituce, jako něčeho, co má na život jedince a na konstrukci jeho identity jako subjektu stálý, i když ne vždy rozpoznatelný vliv. Zkoumá možnosti choreografie, kterou chápe jako analytický nástroj, umožňující vytvářet subjekty a jejich těla nebo prostředí tak, aby jejich ideologická povaha byla jasně rozpoznatelná a současně umožňovala rozpoznávat samotnou ideologii. S tímto souvisí jeho další fascinace v uchopení vnímaného světa, fyzického prostoru a jazyka jako virtuálního. 

 

V roce 2018 spoluzaložil uměleckou skupinu INSTITUT INSTITUT, která sdružuje aktéry různých výrazů a médií v diskusi, kritice, výzkumu a současné tvorbě se záměrem podpory vzniku a prezentace individuálního a kolektivního díla.