Tomáš Spevák se již od počátku své tvorby profiluje jako výrazný malíř, jehož rukopis je zřetelný napříč jeho tvorbou – pohybuje se mezi expresivitou a konkrétním detailem. Inspiraci nachází na ulici, ve filmu, v hudbě, na fotografiích a také ve vlastní vnitřní mysli nebo snu. Tomáš Spevák překrývá časově neslučitelné prvky přes sebe, spojuje je do jednoho konkrétního děje, který není časově ohraničený. Prolínání těchto nesourodých světů, záznam různých skutečností, záblesky zpřeházených vzpomínek autor skládá do zdánlivě chaotického celku. Abstraktní tvary, které nahrazují prostory a konkrétní části, dokreslují atmosféru příběhu a posouvají každodenní vidění do nové úrovně. Budovy zredukované na trosky, divoké rostliny, děti bez dozoru, kontrasty krajiny… Vytvářejí výraznou dynamickou kompozici, která je podivně znepokojivá. K tomuto vyjádření pomáhá i zvolená technika malby. Autor v obrazech často používá malířský prvek, který narušuje pohled – rozostření, mozaiku, stékající barvu. Rychlý pohyb štětce s tekoucí přebytečnou barvou přidává realisticky působících obrazům pocit neurčitosti. Malba Tomáše Speváka je věcná, skrývající hlubší příběh plný emocí a představivosti. Zvláštně silná působivost v nás probouzí touhu dešifrovat každý obraz a postupně dodává pocit osvobození a jistoty.

 

Tomáš Spevák (*1983) studoval na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (T. Lahoda) v letech 2005–2011. Jeho dílo je zastoupeno v mnoha soukromých i veřejných sbírkách v Čechách i v zahraničí. Žije a pracuje v Poříčí nad Sázavou.