NARCIS / NARKISSOS

První lidský příběh, ve kterém se objevuje téma virtuální reality. Příběh o hledění do obrazu, který byl a je tvořen námi samými.

Příběh Narcise a Echo nastavuje zrcadlo dnešní době natolik trefně, že se zdá být skutečný. Původní řecký název Narkissos v sobě obsahuje kořen slova narkotikum, závislost. Narcis vypráví o neschopnosti dostat se z bludného kruhu a prohlédnout ze závislosti svého dokonalého předobrazu. Mýtus napovídá o lidských maskách, o vnější kráse a vnitřní bolesti. 

Příběh Narcise a Echo si autor vybírá jako symbol křehké hranice mezi okolní realitou a snovou realitou v naší mysli, jinými slovy lze tento příměr považovat za téma pomyslné hranice mezi realitou a virtuální realitou. 

 

Hlavní součást souboru tvoří  portrétní série dvou triptychů a jednoho diptychu , ve kterých  se prolíná symbolický charakterem spolu s narativní příběhovou linkou. Portréty doplňují barevná zátiší s jednotlivými atributy odkazujícími k virtuální realitě.

BLUE DEATH / MODRÁ SMRT

Hranice dokumentární a virtuální identity fotografie se neustále mění. Tradiční poměr pracuje s principem nabourání lidské reality digitálními manipulacemi: umělý svět zastupují úpravy obrazu, které mu dávají nové významy. V tomto projektu je poměr opačný: neznámé, neprozkoumané, ale přesto relevantní digitální prostředí je atakováno lidským světem, manipulací a naším obrazovým vnímáním. Umělé prostředí počítače se dostává do hlavního zájmu nejen svými nadlidskými schopnostmi přesnosti a rychlosti, ale právě již jako obraz samotný.Termín Modrá smrt je odborně-lidový název poruchy počítače. Znamená pád operačního systému a moment, kdy se počítač automaticky přepne do nouzového servisního režimu, o čemž svého uživatele informuje skrz modrou barvu monitoru. Tento soubor vznikl technikou rozbitého softwaru částečně funkčního počítače, formou organického vzniku a náhodného objevení spíše než důsledným hledáním a výzkumem technických chyb. Jednoduché a rychlé pohyby dialogových oken vycházející z malířského gesta ruky zanechávají obrazovou stopu, která jinak než fotografií není uchovatelná a zmizí s vypnutím počítače a monitoru.Pravidla, hranice, konvence se mění. Ze života nám mizí tabu a  porovnání dřívějších předem daným hranic v podobě práce, rodiny a genderu s dnešními nekonečnými možnostmi výběru nás staví před dilema. Jsme svědky zásadní doby, kdy má člověk zdánlivě nekonečné množství možností bytí, ale zároveň nikdy nebyl tolik vystaven tlaku nových umělých realit. Balancujeme mezi úvahami o nalezení smyslu života a zdá se, že hlavním symbolem tohoto procesu již není člověk, ale technologie samotné.

Tomáš Zumr se narodil v roce 1980 v Havlíčkově Brovdě. Vystudoval ITF v Opavě