Crystallized

Výstava v rámci projektu Mo(nu)mentální topografie. Hlavní motto výstavy Topografie naděje – Crystallized “We can be heroes, just for one day!” odkazuje k malým hrdinstvím každého z nás. Vystavovaná díla studentů a pedagogů Fakulty umění a designu UJEP reflektují postavení jedince v dnešní společnosti, v situaci, která je mnohými označována krizí demokracie. Inspiraci také umělci nacházeli v kritických letech, jejichž výročí si letos připomínáme. Konkrétně jsou to roky 1938, 1948 a 1968, ve kterých se společnost ocitla pod tlakem. 

Výběr děl vystavených na výstavě se uskutečnil prostřednictvím open call, zrcadlí tedy postoj umělců k předložené ideji.

Výstavní projekt vznikl v rámci oslav 25 let uměleckých studií na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Kurátorkami projektu jsou Kateřina Fucsiková, Karla Hlaváčková, Anna Zemanová.

Vystavení umělci: Otýlie Diatková, Radek Jandera, Polina Khatsenko, Pavel Kopřiva, Jan Krtička, Petr Kubáč, Josef Málek & Eva Pacalová, Pavel Matela, Klára Míčková, Alexandra Naušová & Simona Patelisová, Jan Prošek, Marie Scheerbaumová, Kateřina Šichanová, Magdaléna Šťastníková, Karim Tarakji, Marie Wolfová.