Jan Malý (nar. 1954) patří k první generaci absolventů katedry fotografie na pražské FAMU a již během studia na sebe upozornil dokumentaristickým talentem (série Herna U Nováků a Reduta), i odvážnými formálními postupy. Mimo jiné je známý dokumentací předválečné architektury, spoluautorstvím cyklu portrétů Český člověk, porevolučními záběry z Bretaně či cyklem Na silnici. Poslední jeho samostatnou výstavu uspořádala Anna Fárová v roce 1980. Jan Malý se tudíž touto retrospektivou představuje veřejnosti po dlouhých 33 letech.

DOPROVODNÝ PROGRAM:
03.10.2013 Komentovaná prohlídka s Janem Malým a kurátorem výstavy Pavlem Vančátem
17.10.2013 Výtvarná dílna pro děti a mládež
21.10.2013 Beseda s Janem Malým, Pavlem Vančátem a Rostislavem Šváchou