Zveme na poslední letošní díl cyklu diskusí o fenoménech, které utvářejí podobu dnešní výtvarné scény. Diskutující budou hovořit o příčinách (ne)viditelnosti současného českého vizuálního umění v mediálním diskurzu.

 

Současné vizuální umění se v mainstreamových médiích objevuje sporadicky, a když, tak často v rovině podivné kuriozity. Tento stav odráží obecné nepochopení a nezájem širší veřejnosti. A přitom umělci a umělkyně důsledně promýšlejí problémy nynějšího světa a mohli by zprostředkovat jeho reflexi. Hovoří současné umění arogantně exkluzivním jazykem? Nebo chybí silná mediální figura, která by dokázala toto umění vysvětlit publiku? Anebo z podstaty nejde přilákat davy a být na okraji je v pořádku? A jak si v tomto ohledu stojí umění ve srovnání s architekturou?

 

diskutující: Petr Fischer, Karolína Vránková, Jiří Koukal a Hana Janečková

moderátorka: Terezie Nekvindová