Ondřejova tvorba nachází východisko v historickém kontextu a opírá se o mnohé vlivy vycházející z dějin výtvarné kultury. Ve svých obrazech tak uplatňuje různorodé materiály a pracuje s jejich odkazy do minulosti. Vše však činí nenásilně a vytváří vizuálně hravý současný projev. Médium malby se v jeho podání nemusí vždy omezovat na rámování formátem, ale materiálně zasahuje i svůj okolní prostor. Za stěžejní materiál si Ondřej v případě výstavy Tři kamarádi zvolil hlínu, s níž experimentálně pracuje.

Výstava zahajuje výstavní blok “Obsese” materialitou?
Výstavy a doprovodný program napříč celým blokem se zabývají aktuální problematikou vztahu moderních technologií a “tradičních” výtvarných médií, přičemž se snaží z různých úhlů pohledu nastínit otázku, do jaké míry mohou být některá média vnímána jako tradiční a jak se vyrovnávají s technologickým pokrokem na poli výtvarného umění. Hlavním tématem se tak stává práce s hmotou, obsahový a materiální kontext díla společně s novými přístupy a možnými reakcemi v médiích jako je malba, kresba či socha.

Vernisáž v nových prostorách na Luční 54 v 19:00. 

Kurátoři výstavy: Dana Dvořáková a Pavla Maslejová