Výstava prezentuje trojici prací, které vznikly za poslední rok.