Zveme na komentovanou prohlídku výstavy trienále Dům umění II: Salon L. Š., kterou vás provede kurátorka Ladislava Horňáková.

 

Salon L. Š. je součástí výstavního projektu Dům umění II, který je nástupcem trienále Nový Zlínský salon. Výstava je koncipována jako pocta jednomu z hlavních iniciátorů těchto od roku 1996 obnovených přehlídek československého výtvarného umění. Symbolicky připomíná výrazného historika umění a v letech 1990–2008 ředitele zlínské galerie Ludvíka Ševečka (1944–2022) a představuje okruh více než 60 osobností českého výtvarného umění, které byly s galerií v době jeho působení úzce svázány, účastnily se Nových zlínských salonů a jejich díla byla zakoupena do sbírky galerie.

 

Mezi tyto autory patří například Nikos Armutidis, Ladislav Daněk, René Hábl, Kurt Gebauer, Radim Hanke, Lubomír Jarcovják, Libor Jaroš, Marius Kotrba, Karel Nepraš, Kurt Gebauer, Otmar Oliva, Ivan Ouhel, Eduard Ovčáček, Svatopluk Slovenčík, Jiří Sopko, Adriena Šimotová, Tomáš Švéda, Oldřich Tichý ad. Zlínská galerie touto formou připomíná osobnost ředitele, který patřil mezi přední české historiky umění. Byl autorem celé řady výstav, studií a katalogů k těmto výstavám. Koncipoval progresivní směřování galerie, stimuloval výtvarný život v regionu a na vysoké úrovni a jedinečným způsobem ho propojil s kulturními centry.