Trienále PROSTOR ZLÍN 2019
Přednáškový cyklus Alternativy destrukce
sál B, budova 15, 14I15 BAŤŮV INSTITUT

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně Vás srdečně zve na přednáškový cyklus Alternatiy destrukce, který představí 7. ročník Trienále PROSTOR ZLÍN 2019. 

22. 1. 2019 17:00
Richard Gregor: Alternativy destrukce. Kurátorský záměr Trienále PROSTOR ZLÍN 2019
Karolína Juřicová: Představení vizuální identity Trienále a tvorby Jana Gemrota

29. 1. 2019 17:00
Ivana Sláviková: Prezentace tvorby a připravovaného díla pro Trienále PROSTOR ZLÍN 2019