Třetí ročník prestižní výtvarné přehlídky Trienále Valmez 2013, na níž bude udělena Cena Rudolfa Schlattauera, vrcholí. Kdo bude laureátem?

Galerie Sýpka hostí již třetí ročník výtvarné přehlídky, na níž je udělována Cena Rudolfa Schlattauera. Cena je určena všem výtvarníkům, kteří jsou spjatí svou tvorbou nebo životem s Valašskem či přímo s Valašským Meziříčím. Prvního kola výtvarné přehlídky se zúčastnilo dvacet šest výtvarníků bez rozdílu věku a uměleckého zaměření. V rámci tohoto klání vybrala odborná výtvarná komise na základě anonymní obrazové dokumentace pět finalistů. S jejich tvorbou se seznámíme na výstavě, která bude probíhat od 31. října do 29. listopadu 2013 v Galerii Sýpka.

Výstava finalistů Ceny Rudolfa Schlattauera poukazuje na to, že konečným výstupem soutěžního klání může být i unikátní souhra výtvarných technik. Expozice letošních finalistů v Galerii Sýpka představí téměř dokonalý přehled mladé malby. Vzniká tak dojem smysluplné umělecké tvorby, na níž jsou zastoupeny výjimečné talenty současné malířské scény.
O vítězství usiluje: MILAN HAJDÍK, TADEÁŠ KOTRBA, PAVLA MALINOVÁ, HANA MIKULENKOVÁ a JAN VYTISKA.
Finalista Milan Hajdík studoval na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě. Ve svém malířském projevu se programově zabývá veristickým obrazem, jeho vznikem, metamorfózou, možností interpretace (dezinterpretace), definicí obrazu mediem, jeho přesahem nebo mystifikací. Vedle klasické olejomalby používá nemalířských materiálů a prostředků, jako gumoasfalt, bittumemen, nitrolaky, metalické barvy, netkané plastové textilie, brusky, vizy ap.
Tadeáš Kotrba studoval na Střední umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti, pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze a byl na studijním pobytu v Londýně na Central Saints Martins College of Arts and Design. Syn sochaře Maria Kotrby se zabývá převážně malbou s přesahem do ilustrace. Jeho díla vycházejí z celkového vnímání světa a překážek, jenž nám přináší sám život. Prožité zážitky jsou propojeny se snovým pojetím malby, které vypráví existenční příběh. Velkou roli u znázorňovaných obrazů plní atmosférická krajina či architektura představující zápas člověka s přírodou.
Pavla Malinová studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí, je absolventkou Fakulty umění v Ostravě a byla finalistkou Ceny kritiky pro mladou malbu v roce 2011. Ve své tvorbě se plnohodnotně a zároveň komplementárně zabývá malbou, hudbou, videem či tvorbou objektů. Její originální styl malby připomíná dětskou kresbu s čitelnými odkazy na českou malířskou modernu, surrealismus i světový art brut. Rukopis maleb je rozpoznatelný díky tlumené směsi barev, kruhovitým nabobtnávajícím prvkům, propletencům tvarů a bytostí. Obrazy Pavly Malinové podněcují naši představivost a vnímání toho, co se v obrazu ukrývá za mnohoznačnými barevnými tvary a postavami. V médiu malby si pohrává s dvojsmyslnými optickými hříčkami, z nichž často vycítíme sexuální podtext.

Malby Hany Mikulenkové hýří pestrou škálou barev a silným kontrastem připomínajícím streetartovou scénu. Celkovou barevnou explozi často dotváří reálnými prvky či úryvky z textů vlastních nebo oblíbených skladeb. Písmo má funkci vizuální, přesto je text záměrně vybrán tak, aby dotvářel obsah obrazu. Expresivní tahy štětce umožňují vniku nového patrně čitelného příběhu v symbolických zkratkách. Hana Mikulenková studovala na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Během studií pobývala na univerzitách v řecké Soluni a brazilské Bahíi, absolvovala také půlroční pracovní stáž v galerii Zaumprojects v portugalském Lisabonu a nyní působí jako kurátorka v Industial Gallery v Ostravě.

U obrazů Jana Vytisky je cítit hravost, nespoutanost a punkerství. Má slabost pro mýtus lidového hrdiny a pro sebestylizaci. Jeho tvorba je velmi specifická a rozeznatelná díky opakujícím se estetickým znakům. Inspirační zdroje nalézá v béčkové kultuře, hororu, streetartu a tuctových počítačových hrách. Vypráví ty nejtemnější hororové příběhy s deathmetalovou dekorací ozvláštněné o prvky venkovské mytologie a folkloru. Jeho malby, kresby, objekty a animace jsou provokativní, naturalistické, šokující a probouzejí v divákovi emoce, chvění i nečekané reakce. Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčíčí a poté pokračoval ve studiu na Fakultě umění Ostravské univerzity. Je držitelem ocenění na Art Prague, Ceny diváků na přehlídce finalistů Ceny kritiky za mladou malbu a byl finalistou přehlídky Arts Point.
V den vernisáže 30. října 2013 sedmičlenná odborná výtvarná komise, v níž usedne: Kateřina Šedá, František Kowolowski, Václav Mílek, Jiří Ptáček, Jiří Surůvka, Jan Timotej Strýček a vítěz minulého ročníku Jaroslav Koléšek, vyhlásí laureáty a starosta města Valašské Meziříčí udělí Cenu Rudolfa Schlattauera i Čestnou cenu. Vítěz získá finanční odměnu ve výši 40 000 Kč a držitel Čestné ceny obdrží 30.000 Kč formou kupní smlouvy na vítězné dílo, které zůstane v majetku Města Valašské Meziříčí.
Slavnostní večer hudebně zpestří vystoupení ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí, sólista Johnny the Horse, skupina Koně a Prase a DJ Washelll.
Návštěvníci na výstavě finalistů, která se uskuteční od 31. října do 29. listopadu 2013 v Galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí, budou moci samozřejmě rozhodovat o tom, kdo získá Cenu diváků. Cena bude vyhlášena na slavnostní dernisáži 29. listopadu 2013.

Hlavní ocenění nese jméno zakladatele Moravské gobelínové manufaktury, představitele moravské moderny, výrazné tvůrčí osobnosti přelomu 19. a 20. století, který dokázal vnímat vlivy průmyslového světa a přitom nezapomínat na tradici a existenci lidové kultury a moravské přírody. Cena je určena všem výtvarníkům, kteří jsou spjatí svou tvorbou nebo životem s Valašskem či přímo s Valašským Meziříčím. Město chce touto soutěží objevit, vyzdvihnout a dále podporovat slibné kroky těchto umělců. Současně je cílem této přehlídky opakovaně získat do sbírek a veřejných prostor města kvalitní umělecká díla.

Výstava potrvá od 31. října do 29. listopadu 2013.
Vernisáž: středa 30. října 2013 v 18.00 hod. v Galerii Sýpka.
Vystoupení: ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí, Johnny the Horse, Koně a Prase a DJ Washelll.
Více informací:
www.cenars.cz