Výstavní projekt na zcela neobvyklém místě svádí dohromady tři renomované umělce střední generace. Dva pocházejí z Čech  – Jiří David (nar. 1956) a Jiří Kovanda (nar. 1953),  tím třetím je Roman Ondak (nar. 1966) ze Slovenska. Kurátorem projektu je Martin Dostál.

Všichni tři umělci hostují po dobu prvního květnového týdne se svými díly v prostorách vrcholně modernistické brněnské Villy Tugendhat, jejímž autorem je architekt Mies van der Rohe. Díla vstupují do komunikace s jednotlivými obytnými i užitnými místnostmi této unikátní architektury, přičemž jde o vícevrstevnatý proces vztahu k této stavbě. Kreativní interakce mezi umělcem a prostorem se odehrávají jak v rovině estetické,  tak v rovině paměti místa či v obecnějím přesahu k dějinám a k historii umění. Název projektu Tugendhat 1 odkazuje k místu, kde se výstava/akce odehraje, ale také k faktu, že se v této vile, velmi precizně navržené i ve vztahu k výtvarným dílům, dosud žádná umělecká výstava neodehrála. Jde tedy o první artistní vstup/akci do struktury této stavby od okamžiku, kdy byla postavena a zabydlena jejími stavebníky. S jistou nadsázkou lze říci, že se po událostech, které odrážejí spletitou historii a společenské proměny od počátku 30. let do současnosti a které jsou s vilou těsně spjaty, je tento dům znovu „zabydlen“.

K výstavě vyjde katalog, který zachytí nejen samotnou výstavu, ale také proces, ve kterém se umělci sžívali s prostředím a zkoušeli možnosti, jak vstoupit do dialogu s tímto mimořádným architektonickým prostorem.

kurátor: Martin Dostál

Součástí vernisáže  bude:
Zahradní slavnost – Cosi nedořečeného uprostřed stromů, co mají divné světlo a ticho, co by se dalo krájet v podání Divadla Husa na provázku a v režii Vladimíra Morávka

Finisáž: v pondělí 8. května v 16 hodin

Vstup na výstavu je možný v následujících termínech na základě rezervace:
– 4. 5. ve 13 a v 15 hodin, 5. 5. v 11 a ve 13 hodin, 7. 5. v 17 hodin